ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 2018

Άδειες διεξαγωγήςΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ(ΑΠΟ ΕΓΟ) (.pdf)

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (.pdf)