ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 2018

28o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους

Δεν υπάρχει όριο συμμετοχής αριθμού προγραμμάτων από τον ίδιο φορέα.
Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση
Χρησιμοποιείστε ελληνικά, κεφαλαία γράμματα.

Στοιχεία Φορέα
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Φορέα
*
*

Στοιχεία Πρώτου Προπονητή
*
*
*
*
Στοιχεία Δεύτερου Προπονητή

Στοιχεία Προγράμματος
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παραπάνω δήλωση συμμετοχής γίνεται με ατομική ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης του παραπάνω Φορέα ο οποίος δηλώνει επίσης ότι:

Οι αθλητές και οι αθλήτριες λαμβάνουν μέρος με ευθύνη του Φορέα που εκπροσωπώ, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την τήρηση των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλητών/τριών και δηλώνω ότι όλοι οι αθλητές/τριες έχουν προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις. Με την δήλωση μου αυτή δηλώνω ότι, ο Φορέας, όλοι οι προπονητές, παράγοντες και αθλητές/τριες έχουν λάβει γνώση των όρων συμμετοχής, τους αποδέχονται πλήρως και αποδεσμεύουν, απαλλάσσουν τον διοργανωτή, από οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου πριν, κατά και μετά την εμφάνιση του προγράμματος όπως και από κάθε αξίωση σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών σε οποιοδήποτε μέρος του γυμναστηρίου.

Δηλώνω επίσης ότι την ευθύνη της επιλογής των ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της επικινδυνότητας αυτών, για την σύνθεση των προγραμμάτων έχει κατ αποκλειστικότητα ο/η/οι προπονητής/τρια/τες του κάθε προγράμματος.

Ενημερώθηκα επίσης εγώ και όλοι οι συμμετέχοντες ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλάνα και φωτογραφίες από την οργανωτική επιτροπή για διαφημιστικούς λόγους, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης.

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση, όλων των όρων και των προϋποθέσεων για την συμμετοχή μας και υποχρεούμαι να συμμορφώνομαι με όλες τις υποδείξεις των διοργανωτών.

Δηλώνω επίσης ότι έχω ενημερωθεί και τηρήσει τους κανόνες έκδοσης καρτών από την ΕΓΟ.

Σας ενημερώνουμε ότι καθ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης υπάρχει ιατρός καθώς και προσωπικό για παροχή πρώτων βοηθειών.

Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της διοργάνωσης.

Αντίγραφο της δήλωσης θα σταλεί αυτόματα στο Φορέα στο email που έχετε δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση λάθους του email δεν θα λάβετε το αντίγραφο.

Η οριστικοποίηση της συμμετοχής σας γίνεται με την αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής στο email: athlitiko.iraklio@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχει ιατρική κάλυψη για το ενδεχόμενο παροχής πρώτων βοηθειών.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν ενημερωτικό έντυπο θα αντιμετωπίζεται από την οργανωτική επιτροπή κατά περίπτωση. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, καταργήσει ή να προσθέσει οτιδήποτε κρίνει ότι είναι για την καλύτερη οργάνωση της διοργάνωσης.